Adatvédelmi szabályzat

 

Adatvédelem

 

Kedves felhasználó!


Gondoskodunk az Ön adatvédelméről, és szeretnénk, ha kényelmesen érezné magát szolgáltatásaink használata közben. Ezért az alábbiakban bemutatjuk Önnek a legfontosabb információkat az Ön személyes adatainak feldolgozásának elveiről és a Webáruházunk által használt cookie-król. Ezt a tájékoztatást a RODO, azaz az általános adatvédelmi rendelet figyelembevételével készítettük el.

SZEMÉLYES ADATKEZELŐ


MODERN CÉG SP. Z O.O., székhelye: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, a REGISTRAR SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS sz. 0001060318, NIP sz. 6912572717, REGON sz. 52647694200000, alaptőkéje 20000,00 zł.

Ha személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, írjon nekünk a biuro@modernbhp.pl.

e-mail címre.

Az ÖN JOGAI


Joga van kérni:


  • a személyes adataihoz való hozzáférés, beleértve az adatai másolatának megszerzését (RODO 15. cikk vagy adott esetben RODO 13. cikk (1) bekezdés f) pontja),
  • az Ön adatainak helyesbítése (RODO 16. cikk),
  • a törlésre (RODO 17. cikk),
  • az adatkezelés korlátozása (RODO 18. cikk),
  • adatok továbbítása egy másik adatkezelőnek (RODO 20. cikk),

És továbbá a következő jogok:

az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból - az Önre vonatkozó személyes adatoknak a RODO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (azaz az általunk követett jogos érdekeken) alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (RODO 21. cikk (1) bekezdése);

  • ha a személyes adatok feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben a feldolgozás az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik (RODO 21. cikk (2) bekezdés);bármikor tiltakozni az Ön adatainak feldolgozása ellen:

Lépjen kapcsolatba velünk, ha élni kíván a jogaival. Tiltakozhat a cookie-k használata ellen (amelyről alább olvashat), különösen a böngészője megfelelő beállításainak használatával.

Ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása jogellenes, panaszt tehet az Adatvédelmi Hatóság elnökénél.

SZEMÉLYES ADATOK ÉS SZEMÉLYES ADATVÉDELEM


Az alábbiakban részletes információkat talál az Ön adatainak feldolgozásáról az Ön által végzett tevékenységektől függően.

 

1. Rendelés leadása az üzletben - 1. rész

 


Milyen célból?
a megrendelés teljesítése
Milyen alapon?
adásvételi szerződés (RODO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) számviteli elszámolással kapcsolatos jogi kötelezettség, amely kötelez minket az Ön személyes adatainak kezelésére (RODO 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
Meddig?
a fent említett szerződés időtartamára a törvényi elszámolási kötelezettségünk lejártáig
összességében az Ön adatait annak az időszaknak a lejártáig kezeljük, amely alatt - Ön vagy mi
(további információkért lásd e szakasz utolsó táblázatát)
Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?"
nem fog tudni rendelést leadni

 

2. Megrendelés leadása a Shopban - 2. rész

 


Milyen célból
szolgáltatások minőségének javítása a felhasználók által az elégedettségi felmérési szolgáltatáson keresztül adott visszajelzéseknek köszönhetően
Milyen alapon?
az Ön adatainak kezeléséhez fűződő jogos érdekünk, hogy felméréseket végezzünk a szolgáltatásainkkal való elégedettségéről (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Meddig?
ha nem ad visszajelzést, a vásárlást követő 12 hónapig, vagy amíg figyelembe nem vesszük az adatkezeléssel szembeni tiltakozását; ha pedig visszajelzést ad, amíg azt töröljük, vagy amíg figyelembe nem vesszük az adatkezeléssel szembeni tiltakozását*
a továbbiakban az Ön adatait annak az időszaknak a lejártáig kezeljük, amely alatt - akár Ön, akár mi
(további információkért lásd e szakasz utolsó táblázatát)
Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?
nem fogjuk figyelembe venni a szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzéseit a további fejlesztések során

* amelyik alkalmazandó
3. Hozzon létre egy fiókot az üzletben

 


Milyen célból?
az Üzletben történő számlaszolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése
milyen alapon?
szolgáltatási szerződés (RODO 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
Meddig?
a fent említett szerződés időtartamára
összességében az Ön adatainak kezelése az igényérvényesítésre nyitva álló időszak lejártáig történik - Ön vagy mi
(további információkért lásd e szakasz utolsó táblázatát)
Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?
nem lesz képes fiókot létrehozni és használni annak funkcióit, például a rendelési előzmények megtekintését vagy a rendelési státusz ellenőrzését

 

4. Vegye fel velünk a kapcsolatot (pl. kérdésfeltevés céljából)

 


Milyen célból?"
a megkeresések vagy kérések kezelése
Milyen alapon?
szerződés vagy annak megkötése érdekében az Ön kérésére tett intézkedés (RODO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) - amennyiben az Ön megkeresése vagy kérése olyan szerződésre vonatkozik, amelynek mi vagyunk vagy lehetünk a szerződő fele az Önnel való kommunikáció céljából történő adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont) - amennyiben az Ön megkeresése vagy kérése nem szerződéssel kapcsolatos
Meddig?
a minket kötelező szerződés időtartamáig, vagy ha nem jön létre szerződés, akkor az igényérvényesítési határidő lejártáig - lásd e szakasz utolsó táblázatát* a jogorvoslati időszak lejártáig - lásd e szakasz utolsó táblázatát - vagy addig, amíg figyelembe nem vesszük a feldolgozással szembeni kifogását*
mellett az Ön adatait a jogorvoslati időszak lejártáig kezeljük - akár Ön, akár mi
(további információkért lásd e szakasz utolsó táblázatát)
Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?"
nem fogunk tudni válaszolni a megkeresésére vagy kérésére

* amelyik az Ön esetében alkalmazandó
5. A böngésző beállításai vagy más hasonló, a marketinget lehetővé tevő művelet

 

le nem járnak, vagy Ön nem törli őket
Milyen célból?
direkt marketing, amely személyre szabott reklámok megjelenítésével jár
(erről bővebben az Adatvédelmi szabályzat "Profilozás" és "Sütik" szakaszaiban olvashat)
Milyen alapon?
A jogos érdekünk, hogy az adatokat a fenti célból kezeljük (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Meddig?
míg a marketingcélokra használt sütik*
Mi történik, ha nem ad meg adatokat?
nem fog javaslatokat kapni az Önt esetleg érdeklő termékekre vagy szolgáltatásokra

* amelyik az Ön esetében alkalmazható
6. A böngésző beállításai vagy más hasonló művelet az analitika engedélyezéséhez

 

le nem járnak, vagy Ön nem törli őket.
Milyen célból?
Milyen alapon?
A jogos érdekünk, hogy az adatokat a fenti célból kezeljük (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Meddig?
míg az analitikához használt cookie-k*
Mi történik, ha nem ad meg adatokat?
Az Áruház fejlesztése során nem vesszük figyelembe, hogy Ön hogyan használja és navigál az Áruház weboldalát

* amelyik alkalmazandó
7. Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy marketing tartalmakat kapjon tőlünk (pl. információkat különleges ajánlatokról)

 


Milyen célból?
marketing információk, különösen különleges ajánlatok küldése az általunk kiküldött üzenetek hatékonyságának elemzése, annak érdekében, hogy általános elveket határozzunk meg a hatékony üzenetküldésre vonatkozóan a vállalkozásunkban
(erről bővebben az Adatvédelmi szabályzat "Analitika" részében olvashat)
Milyen alapon?
A marketingtevékenységünkhöz való hozzájárulása (RODO 6. cikk (1) bekezdés a) pont) jogos érdekünk, hogy az Ön adatait a fenti célból kezeljük (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Mennyi ideig?
míg vissza nem vonja a hozzájárulását - ne feledje, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig jogszerű marad. míg figyelembe nem vesszük az adatkezeléssel szembeni tiltakozását
a továbbiakban az Ön adatait annak az időszaknak a lejártáig kezeljük, amely alatt - akár Ön, akár mi
jogorvoslatot kérhet (további információkért lásd e szakasz utolsó táblázatát)
Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?"
nem fogja megkapni marketinganyagainkat, beleértve a különleges ajánlatainkról szóló információkat

 

8. Hírlevél feliratkozás

 


Milyen célból
hírlevél küldésére az általunk kiküldött tartalmak hatékonyságának elemzése, annak érdekében, hogy általános elveket határozzunk meg a hatékony üzenetküldéshez az üzletünkben
(erről bővebben az Adatvédelmi szabályzat "Elemzés" részében olvashat)
Milyen alapon?
szerződés hírlevél küldési szolgáltatás nyújtására (RODO 6. cikk (1) bekezdés b) pont) jogos érdekünk, hogy a fenti célból kezeljük az adatokat (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Meddig?
míg le nem iratkozik a hírlevelünkről míg figyelembe nem vesszük az Ön tiltakozását az adatkezeléssel szemben
a továbbiakban az Ön adatait annak az időszaknak a lejártáig kezeljük, amely alatt - akár Ön, akár mi
jogorvoslatot kérhet (további információkért lásd e szakasz utolsó táblázatát)
Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?"
nem fog tudni információt kapni az Üzletről és szolgáltatásainkról

 


Milyen célból?
a megkötött szerződéssel vagy nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges igények felderítése, érvényesítése vagy védelme
Milyen alapon?
A személyes adatok fent említett célból történő kezeléséhez fűződő jogos érdekünk (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)
Meddig?
az igények elévülési idejének lejártáig, vagy amíg figyelembe nem vesszük az Ön tiltakozását az adatkezeléssel szemben*
Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?
nem áll módunkban követeléseket megállapítani, érvényesíteni vagy megvédeni

* amelyik alkalmazandó

 

ADATOK KÖZZÉTÉTELE

 

Ha úgy dönt, hogy közzétesz egy hozzászólást, annak tartalma és az aláírása látható lesz a többi Store felhasználó számára.

E-mail címét nem adjuk ki más felhasználóknak - kivéve, ha Ön maga teszi ezt meg.

 

PROFILING

 

Profilalkotást végzünk az Üzleten belül - ez Önnel kapcsolatban akkor történik, ha Ön ezt engedélyezi. Ez a profilalkotás magában foglalja annak automatikus felmérését, hogy az Ön által megtekintett tartalmakra vonatkozó információk alapján milyen termékek vagy szolgáltatások érdekelhetik Önt. Ennek eredményeképpen az Ön által használt online szolgáltatásokon belül megjelenő termékek vagy szolgáltatások hirdetései jobban az Önre és az Ön igényeire lesznek szabva.

Az általunk végzett profilalkotás nem eredményez olyan döntéseket, amelyek Önre nézve joghatással járnak, vagy hasonlóan lényeges módon érintik Önt.

analitikai tevékenységek

 

A Shop weboldalon belül analitikai tevékenységeket végzünk, hogy intuitívabbá és hozzáférhetőbbé tegyük azt - Önnel kapcsolatban ez akkor lesz így, ha Ön ezt engedélyezi számunkra. Ezen analitikai tevékenységek részeként figyelembe vesszük, hogy Ön hogyan navigál a Webáruházban - például mennyi időt tölt egy adott aloldalon, vagy a Webáruház mely területeire kattint. Ily módon képesek leszünk optimalizálni az Áruház elrendezését, megjelenését és tartalmát a fejlesztés során, hogy javítsuk annak funkcionalitását.

Azt is figyelembe vesszük, hogy Ön hogyan navigál az Áruházban.

Amellett, ha marketingüzeneteket vagy hírleveleket kíván kapni tőlünk, elemezni tudjuk az általunk végzett levelezés hatékonyságát. Például ellenőrizhetjük, hogy az befolyásolta-e és hogyan befolyásolta a Store-on belüli aktivitást. Az ilyen tevékenységek segítenek nekünk abban, hogy általános szabályokat állapítsunk meg az ilyen üzenetek küldésére vonatkozóan a vállalkozásunkban - például az optimális küldési időpontok vagy a hatékony tartalom megfogalmazásának tekintetében.

Adatbiztonság

 

A személyes adatainak feldolgozása során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket alkalmazunk, beleértve az SSL/TLS tanúsítvánnyal ellátott kapcsolattitkosítás használatát.

KOCSI PLIÁNOK

 

Boltunk, mint a legtöbb weboldal, úgynevezett sütiket használ. Ezek a fájlok:

 • az Ön eszközének (számítógép, telefon stb.) memóriájában tárolódnak;
 • nem okoznak semmilyen változást az Ön beállításaiban.
 • nem változtatják meg az eszközének beállításait;

Ez a webáruház a következő célokra használ sütiket:

 

  • statisztika
  • marketing

 

Azért, hogy megtudja, hogyan kezelheti a cookie-kat, beleértve azt is, hogyan tilthatja le őket a böngészőjében, megtekintheti a böngészője súgóját. Ezt az információt a böngésző F1 billentyűjének megnyomásával olvashatja el. Ezen kívül az Ön által használt böngészőtől függően a következő oldalakon is talál megfelelő tippeket:

Az alábbiakban az általunk feldolgozott sütik funkciójáról és érvényességi idejéről talál információkat.

 

a cookie neve a süti érvényességi ideje cookie funkció
ga session duration az üzlet forgalmának nyomon követése statisztikai célokra

 

A böngészője megfelelő beállításait használva bármikor:

  • a sütiket törölni,
  • blokkolhatja a sütik használatát a jövőben,

 

Egy ilyen esetben a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni őket.

 

Külső szolgáltatások / adatátvevők

 

Ügynevezett külső szervezeteket veszünk igénybe, hogy támogassanak minket üzletmenetünkben. Az Ön adatait feldolgozásra bízzuk rájuk - ezek a szervezetek csak a mi dokumentált utasításaink alapján dolgoznak fel adatokat.

Az alábbiakban megtalálja az adatai címzettjeinek listáját:

szállítója

Action Adat címzettek Adatok továbbítása az Európai Unión kívülre
minden, az Üzlettel kapcsolatos tevékenység hosting szolgáltató no space
technikai támogatással/IT-vel való ellátása nem hely
a velünk polgári jogi szerződések alapján együttműködő, jelenlegi tevékenységünket támogató személyek nem hely
értékesítési szoftver szolgáltató nem hely
a Shop weboldalon való tartózkodás a marketinget lehetővé tevő beállításokkal marketingszolgáltató nem hely
ügyvédi iroda nem hely
az analitikát engedélyező beállításokkal a Shop oldalon való tartózkodás az analitikai tevékenységeket engedélyező beállítások az oldalon no space
ügyvédi iroda nem hely
fiók létrehozása az Áruházban ügyvédi iroda nem hely
rendelést ad le az Áruházban fizetési szolgáltató no space
a terméket Önnek szállító szervezet - kivéve, ha személyes átvételt választott nincs szóköz
vállalkozást segítő szoftverek (pl. könyvelési szoftverek) nincs hely
standard irodai szoftverek (beleértve az e-mail boxot is) nincs szóköz
számviteli iroda nem hely
bailout szolgáltató no space
ügyvédi iroda nem hely
feliratkozik a hírlevélre vagy hozzájárul a marketing üzenetek fogadásához feliratkozás a hírlevélre vagy marketing üzenetekre no space
ügyvédi iroda nem hely
hasznosíthatja az Áruházban elérhető online chatet kihasználja a Store-ban elérhető online chatet nincs hely
ügyvédi iroda nem hely
az Üzlettel kapcsolatban nyújtott szolgáltatásaink közösségi médián keresztül történő használata szociális hálózatok yes - Amerikai Egyesült Államok **
ügyvédi iroda nem hely
részvétel egy elégedettségi felmérésben szolgáltatásainkkal vagy termékeinkkel kapcsolatban engedélyezze az Áruházról vagy termékekről szóló vélemények közzétételét és azok összehasonlítását no space
ügyvédi iroda nem hely
kapcsolatfelvétel (pl. kérdésfeltevés) standard irodai szoftverek (beleértve az e-mail boxot is) nincs szóköz
ügyvédi iroda nem hely

 

És ezen felül:

Felelős hatóságok, amennyiben kötelesek vagyunk az adatokat rendelkezésükre bocsátani.

Felelős hatóságok, amennyiben kötelesek vagyunk az adatokat rendelkezésükre bocsátani.

A személyes adatok továbbítása az Európai Unión kívüli országokba

 

** Ennek megfelelően az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli szervezetek is feldolgozhatják. Az Ön adatainak megfelelő szintű védelmét, többek között megfelelő garanciák alkalmazásával, a következők biztosítják:

  • ezen jogalanyok részvétele az úgynevezett Adatvédelmi Keretrendszerben, azaz az Európai Bizottság végrehajtási határozatával létrehozott programban, amely az Ön magánéletének megfelelő védelmét garantáló elvek összessége - az Amerikai Egyesült Államokból származó jogalanyok esetében

 

fel
Shop is in view mode
Teljes oldalas verzió megjelenítése
Sklep internetowy Shoper Premium