ÁSZF


Feltételek és kikötések
Az online áruház általános szerződési feltételei
A dokumentum elsősorban azokat a szabályokat határozza meg, amelyek alapján az Üzletben szerződéseket lehet kötni, beleértve az Eladóval, az Üzlettel és a fogyasztók jogaival kapcsolatos fontos információkat.

 

TARTALOM
1. § Fogalommeghatározások
2. § Kapcsolatfelvétel az Eladóval
3. § Műszaki követelmények
4. § Vásárlás a webáruházban
§ 5 Fizetések
§ 6 A megrendelés teljesítése
§ 7 Elállási jog
8. § Az elállási jog alóli kivételek
9. § Reklamációk
§ 10 Személyes adatok
11. § Kifogások
melléklet: Elállási formanyomtatványminta

§ 1 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Munkanapok - hétfőtől péntekig tartó napok, kivéve a lengyelországi munkaszüneti napokat.
Polgári törvénykönyv - az 1964. április 23-i lengyel Polgári törvénykönyv.
Fogyasztó - olyan természetes személy vásárló, aki az Üzletben vásárol, vagy vásárlásra irányuló cselekményeket végez, anélkül, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységével közvetlen kapcsolatban állna.
Fiók - a fogyasztói jogokról szóló törvény értelmében külön szabályozással szabályozott digitális szolgáltatás, amelynek köszönhetően a Vevő ingyenesen használhat további funkciókat az Áruházban.
Vevő - minden olyan személy, aki az Áruházból vásárol, vagy lépéseket tesz a vásárlás érdekében.
Jogosult Vevő - Fogyasztó vagy Jogosult Vállalkozó.
Kiváltságos Vállalkozó - az a Vevő, aki magánszemély, aki az Eladóval az Üzletszabályzat alapján az üzleti tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, de számára nem szakmai jellegű szerződést köt vagy szándékozik kötni.
Általános Szerződési Feltételek - a jelen Szabályzat.
Bolt - az Eladó által üzemeltetett Modernbhp webáruház a https://modernbhp.pl oldalon.
Eladó - MODERN COMPANY SP. Z O.O., székhelye: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, a REGON SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON sz. 52647694200000, törzstőke 20000,00 zł, bejegyezve az Országos Bírósági nyilvántartásba - Vállalkozói nyilvántartásba.
Fogyasztói jogokról szóló törvény - 2014. május 30-i lengyel törvény a fogyasztói jogokról.
2. § KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ELADÓVAL
Postacím: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica.
E-mail cím: biuro@modernbhp.pl
Telefon: +48 76 817 60 01
A Vevő által kezdeményezett telefonhívás vagy adatátvitel költsége a Vevő által igénybe vett távközlési szolgáltató vagy internetszolgáltató alapdíjából adódik. Az Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy egy nemzetközi hívás vagy nemzetközi adatátvitel költsége magasabb lehet, mint egy belföldi hívás vagy adatátvitel költsége - a Vevő által használt távközlési szolgáltató vagy internetszolgáltató által elfogadott díjszabástól függően.
§ 3 MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
Az Üzlet megfelelő működéséhez a következőkre van szükség:
internet-hozzáféréssel rendelkező eszköz
JavaScriptet és sütiket támogató webböngésző.
Az Üzletben történő megrendelés leadásához az 1. bekezdésben meghatározott követelményeken kívül egy aktív e-mail fiók szükséges.
4. § VÁSÁRLÁS AZ ÜZLETBEN
Az Üzletben feltüntetett termékárak a termék teljes árát jelentik.
Az Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy a teljes rendelési ár a Shopban feltüntetett termék árából és adott esetben az áru szállítási költségéből áll.
A vásárlásra kiválasztott terméket a Webáruházban a kosárba kell helyezni.
A Vevő ezt követően kiválasztja az áru szállítási módját és a megrendelés fizetési módját a Shopban rendelkezésre álló lehetőségek közül, és megadja a leadott megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat.
A megrendelés akkor kerül leadásra, amikor a Vevő megerősíti annak tartalmát és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.
A megrendelés leadása egyenlő a Vevő és az Eladó közötti szerződés megkötésével.
A Vevő regisztrálhat a Webáruházban, azaz létrehozhat ott egy Fiókot, vagy vásárolhat regisztráció nélkül, minden egyes lehetséges rendelésnél megadva az adatait.
5. § FIZETÉSEK
Az Üzletben a következő fizetési módok állnak rendelkezésre:
Egyszerű átutalás az Eladó bankszámlájára;
bankkártyával történő fizetés:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
fizetési platformon keresztül:
PayPal
PayU
Przelewy24
utánvétellel, azaz az áru vevőnek történő átadásakor;
kártyával vagy készpénzzel az áru személyes átvételekor.
Ha a Vevő az előre fizetés mellett dönt, a megrendelést a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül kell kifizetni.
Az Üzletben történő vásárlással a Vevő elfogadja, hogy az Eladó elektronikus számlákat használ. A Vevőnek joga van az elfogadását visszavonni.
6. § MEGRENDELÉS FELDOLGOZÁSA
A rendelés átfutási ideje a Shopban van feltüntetve.
Amennyiben a Vevő a megrendelés előre történő kifizetését választotta, az Eladó a megrendelés kifizetését követően folytatja a megrendelés feldolgozását.
Ha a Vevő egy rendelésen belül különböző átfutási idejű termékeket vásárolt, a rendelés teljesítése a leghosszabb átfutási idejű termékre vonatkozó határidőn belül történik.
Azon országok, amelyek területén a szállításra sor kerül:
Lengyelország
Németország
Franciaország
Cseh Köztársaság
Szlovákia
Bulgária
Belgium
Románia
Egyesült Királyság
Magyarország
Litvánia
Lettország
Észtország
A következő szállítási módok állnak rendelkezésre a boltban:
Futárszolgálattal;
ORLEN csomagküldő cégen keresztül;
InPost csomagautomata.
A Vevő az árut személyesen veheti át a cég telephelyén, annak nyitvatartási ideje alatt.
Ha a Vevő a személyes átvételt választja, az áru a megrendelés teljesítésének megjelölt napján lesz átvehető.
7. § ELÁLLÁSI JOG
A kiváltságos Vevőnek joga van az Eladóval az Üzleten keresztül kötött szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállni, az ÁSZF 8. §-ában foglaltakra is figyelemmel.
A szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő a naptól számított 14 nap elteltével jár le:
amikor az elsőbbségi vevő birtokába került az áru, vagy amikor a fuvarozótól eltérő, az elsőbbségi vevő által megjelölt harmadik személy birtokába került az áru;
amikor az elsőbbségi vevő birtokba vette az utolsó árut, tételt vagy részt, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az elsőbbségi vevő által megjelölt harmadik személy birtokba vette az utolsó árut, tételt vagy részt, olyan szerződés esetén, amely több, külön, tételesen vagy részenként szállított áru tulajdonjogának átruházását foglalja magában.
Ahhoz, hogy a kiváltságos Vevő élhessen elállási jogával, az Általános Szerződési Feltételek 2. §-ában megadott adatok felhasználásával egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton küldött levélben vagy e-mailben) tájékoztatnia kell az Eladót a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről.
A kiváltságos vevő használhatja az Általános Szerződési Feltételek végén található elállási nyilatkozatmintát, de ez nem kötelező.
Az elállási határidő betartásához elegendő, ha a kiváltságos vevő az elállási jogának gyakorlásáról szóló tájékoztatást az elállási határidő lejárta előtt megküldi.

AZ ELÁLLÁS HATÁSAI
A megkötött szerződéstől való elállás esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az Eladót tájékoztatták az Elsőbbségi Vevő elállási jogának gyakorlására vonatkozó döntéséről, az Eladó köteles az Elsőbbségi Vevőnek a tőle kapott valamennyi kifizetést, beleértve az áruk szállítási költségeit (kivéve az Eladó által felajánlott legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő, az Elsőbbségi Vevő által választott szállítási módból eredő többletköltségeket), visszatéríteni.
Az Eladó visszatéríti a kifizetést ugyanazon fizetési eszközzel, amelyet az Elsőbbségi Vevő az eredeti ügylet során használt, kivéve, ha az Elsőbbségi Vevő másképp állapodik meg, az Elsőbbségi Vevőnek semmilyen esetben sem kell semmilyen költséget viselnie a visszatérítéssel kapcsolatban.
Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy maga veszi át az árut a Kiváltságos Vevőtől, az Eladó visszatarthatja a kifizetést mindaddig, amíg meg nem kapja az árut, vagy amíg nem kap igazolást a visszaküldésről, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
Az Eladó kéri, hogy az árukat a címre küldjék vissza: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a Vevő az Eladót az adásvételi szerződéstől való elállásról tájékoztatta. A határidő akkor teljesül, ha az Elsőbbségi Vevő a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut.
Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit a kiváltságos vevő viseli.
A kiváltságos vevő csak az áru értékcsökkenéséért felel, amely az áru használatából ered, és amely nem csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatból ered.
Ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza közönséges postai úton, a kiváltságos vevőnek kell viselnie az áru visszaküldésének közvetlen költségeit is. E költségek becsült összegéről az Eladó a kiváltságos Vevőt az áru leírásában az Üzletben vagy a megrendelés leadásakor tájékoztatja.
Abban az esetben, ha a kiváltságos Vevő által fizetési kártyával végrehajtott tranzakció után visszatérítésre van szükség, az Eladó a visszatérítést az adott fizetési kártyához rendelt bankszámlára teljesíti.
8. § AZ ELÁLLÁSI JOG ALÓLI KIVÉTELEK
Az Általános Szerződési Feltételek 7. §-ában említett, távollevők között kötött szerződéstől való elállási jog nem vonatkozik a szerződésre:
amelyben a teljesítés tárgya olyan nem előre gyártott áru, amelyet a kiváltságos Vevő előírásai szerint gyártanak le, vagy amely az ő egyedi igényeinek kielégítését szolgálja;
amelyben a teljesítés tárgya romlandó vagy rövid eltarthatósági idejű áru;
ha a teljesítés tárgya olyan lezárt csomagolásban szállított áru, amelyet felbontás után egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, ha a csomagolást a szállítást követően felbontották;
amikor a teljesítés tárgya olyan áru, amely természeténél fogva a szállítást követően más áruktól elválaszthatatlan;
ha az előadás tárgya lezárt csomagolásban szállított hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes szoftver, ha a csomagolást a szállítást követően felbontották;
újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítása esetén, az előfizetési szerződések kivételével;
amelyekben az ár vagy a díjazás a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre az Eladónak nincs ráhatása, és amelyek a szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt bekövetkezhetnek.
9. § PANASZOK
I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Eladó a Vevővel mint kiváltságos féllel szemben a teljesítés szerződésszerűségéért az általánosan alkalmazandó jogszabályok, így különösen a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései szerint felel.
Az Eladó kéri, hogy a panaszokat (beleértve az Üzlet működésével kapcsolatos panaszokat is) az ÁSZF 2. §-ában megjelölt postai vagy elektronikus címre nyújtsa be.
Ha egy termékre garanciát vállaltak, az erről és annak feltételeiről szóló információk a Webáruházban elérhetők.
Az Eladó a panaszra annak beérkezésétől számított 14 napon belül válaszol.
II ELSŐBBSÉGI VÁSÁRLÓK
Áruk
Az áru szerződésnek való meg nem felelése esetén a Kiváltságos Vevőnek lehetősége van a fogyasztói jogokról szóló törvény 5a. fejezetében meghatározott jogok gyakorlására.
Az Eladó felel az áru szerződésnek való meg nem feleléséért, amely az átadás időpontjában fennállt, és amely az átadástól számított két éven belül derül ki, kivéve, ha az áru eltarthatósági ideje az Eladó, jogelődei vagy a nevükben eljáró személyek által meghatározottak szerint ennél hosszabb.
A fogyasztói jogokról szóló törvény rendelkezései értelmében a szerződés nem teljesítése esetén a jogosult Vevő követelheti:
az áru kicserélését,
az áru kijavítását.
Ezen túlmenően a Jogosult Vevő nyilatkozatot tehet a következőkre vonatkozóan:
árcsökkentés,
a szerződéstől való elállásra
olyan helyzetben, amikor:
Az Eladó megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét a fogyasztói jogokról szóló törvény 43d. cikkének (2) bekezdése szerint;
Az eladó elmulasztotta az árut a fogyasztóvédelmi törvény 43d. cikkének (4-6) bekezdése szerint szerződésszerűvé tenni;
az áru szerződésszerűségének hiánya továbbra is fennáll annak ellenére, hogy az eladó megpróbálta az árut szerződésszerűvé tenni;
az áru szerződésszerűségének hiánya elég jelentős ahhoz, hogy a fogyasztói jogokról szóló törvény 43d. cikkében meghatározott jogorvoslati lehetőségek előzetes alkalmazása nélkül indokolja az ár csökkentését vagy a szerződéstől való elállást;
az Eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből egyértelműen kitűnik, hogy nem fogja az árut ésszerű időn belül vagy a kedvezményezett Vevő számára indokolatlan kellemetlenségek nélkül a szerződésnek megfelelővé tenni.
Javításra vagy cserére szoruló áru esetén a Kiemelt Vevő köteles az árut az Eladó rendelkezésére bocsátani. Az Eladó az árut a saját költségén veszi át az elsőbbségi vevőtől.
A kiváltságos vevő nem állhat el a szerződéstől, ha az áru szerződésszerűségének hiánya lényegtelen.
Az e szakaszban említett (árura vonatkozó) szerződéstől való elállás esetén az elsőbbségi vevő köteles az árut az Eladó költségére haladéktalanul visszaszolgáltatni az Eladónak az ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica címre. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az áru kézhezvételétől vagy a visszaküldést igazoló bizonylattól számított 14 napon belül visszatéríti az árut a kiváltságos Vevőnek.
Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az árcsökkentési jog gyakorlásának időpontjától számított 14 napon belül visszatéríti a kedvezményes vevőnek az árcsökkentésről szóló nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a kedvezményes vevőnek az árcsökkentési jog gyakorlása következtében esedékes összegeket.
A panaszok és reklamációk peren kívüli kezelési módjai
Az Eladó tájékoztatja a Fogyasztót a panaszkezelés és a követelések érvényesítésének peren kívüli módjáról. Az ezen eljárásokhoz való hozzáférés szabályai elérhetőek a peren kívüli vitarendezésre jogosult szervezetek irodáiban vagy weboldalain. A Fogyasztó többek között igénybe veheti:
az Európai Fogyasztói Központok Hálózatához tartozó illetékes Európai Fogyasztói Központ segítségét. A központok tájékoztatást nyújtanak a fogyasztói jogokról, és segítenek a határokon átnyúló vásárlások esetén felmerülő viták rendezésében. Az Európai Fogyasztói Központok segítségnyújtása általában ingyenes. Az Ön országa szerint illetékes fogyasztói központok listáját a következő címen találja: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
az Európai Bizottság által biztosított online vitarendezési (ODR) platform, amely a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ezen kívül a Lengyel Köztársaságban a következő támogatási formák vehetők igénybe:
a helyileg illetékes Vajdasági Kereskedelmi Felügyelet által végzett közvetítés, amelyhez közvetítés iránti kérelmet kell benyújtani. Az eljárás általában ingyenes. A felügyelőségek listája itt található: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
a Vajdasági Kereskedelmi Felügyelet mellett működő, helyileg illetékes állandó fogyasztói döntőbíróság segítségével, amelyhez az ügynek a döntőbíróság előtti tárgyalására irányuló kérelmet kell benyújtani. Az eljárás általában ingyenes. A bíróságok listája a következő címen érhető el: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Az előző rendelkezés kizárólag tájékoztató jellegű, és nem jelenti az Eladó részéről a peren kívüli vitarendezés igénybevételére vonatkozó kötelezettséget.
A panaszok és követelések bíróságon kívüli rendezésének igénybevétele mind az Eladó, mind a Fogyasztó számára önkéntes.
A Fogyasztó emellett igénybe veheti az önkormányzati vagy kerületi fogyasztói ombudsman ingyenes segítségét.
III AZ ELSŐBBSÉGI VÁSÁRLÓKTÓL ELTÉRŐ VÁSÁRLÓK
Az áru hibája esetén az elsőbbségi vásárlónak nem minősülő Vevőnek lehetősége van a hibás árut a Polgári Törvénykönyvben szabályozott szavatosság alapján reklamálni.
A nem kiemelt Vevővel szemben az Eladó a jótállás alapján felel, ha a fizikai hibát az áru Vevőnek történő átadásától számított két év eltelte előtt fedezik fel.
A Polgári Törvénykönyv értelmében a nem kiemelt vállalkozónak minősülő Vevő elveszíti a jótállásból eredő jogait, ha az árut nem az ilyen típusú árunál szokásos időben és módon vizsgálta meg, és a hibát nem jelezte az Eladónak haladéktalanul, illetve ha a hiba csak később derült ki - ha a hiba felfedezését követően nem jelezte az Eladónak haladéktalanul. A fenti határidő betartásához elegendő a hiba határidő előtti megküldése.
A szavatossági jog gyakorlása során az elsőbbségi vevőnek nem minősülő Vevő a Ptk:
- árleszállításra irányuló nyilatkozatot tehet,
lényeges hiba esetén - nyilatkozatot tehet a szerződéstől való elállásról,
követelheti az áru kicserélését hibátlan árura,
követelheti a hiba megszüntetését.
Ha kiderül, hogy a reklamáció elbírálásához szükséges a hibás áru átadása az Eladónak, a kiváltságos vevőtől eltérő Vevő köteles az árut az ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica címre szállítani.
§ 10 SZEMÉLYES ADATOK
A Vevő által az Üzlet használata során megadott személyes adatok kezelője az Eladó. A személyes adatoknak az Eladó általi feldolgozására vonatkozó részletes információk - beleértve az adatkezelés egyéb céljait és indokait, valamint az adatok címzettjeit - az Üzletben elérhető adatvédelmi szabályzatban találhatók - az Európai Parlament és a Tanács (EU) általános adatvédelmi rendeletében foglalt átláthatóság elvének köszönhetően - "RODO".
A Vevő által az Üzletben történő vásárlással kapcsolatban megadott adatoknak az Eladó általi feldolgozásának célja a megrendelések feldolgozása. A személyes adatok feldolgozásának alapja ebben az esetben:
a szerződés vagy a Vevő kérésére annak megkötésére irányuló intézkedések (RODO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja),
az Eladó elszámolással kapcsolatos jogi kötelezettsége (RODO 6. cikk (1) bekezdés c) pontja), és
az Eladó jogos érdeke, hogy az adatokat az esetleges követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében kezelje (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A Vevő adatszolgáltatása önkéntes, ugyanakkor a szerződés megkötéséhez szükséges. Az adatszolgáltatás elmulasztása lehetetlenné teszi a szerződés megkötését a Shopban.
A Vevőnek az Üzletben történő vásárlással kapcsolatban megadott adatait a következő időpontig kezeljük:
a Vevő és az Eladó között létrejött szerződés érvényét veszti;
az Eladó már nem köteles a Vevő adatainak kezelésére;
a Vevő vagy az Eladó által a Webáruházban kötött szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítésének lehetősége megszűnik;
a Vevő személyes adatainak kezelése elleni tiltakozását - abban az esetben, ha az adatkezelés alapja az Eladó jogos érdeke volt - elfogadják.
- Attól függően, hogy az adott esetben mi alkalmazandó.
A Vevő jogosult kérni:
hozzáférést a személyes adataihoz,
helyesbítésre,
törlésére,
az adatkezelés korlátozása,
az adatok más adatkezelőnek történő továbbítása
valamint a következőkhöz való jog:
bármikor tiltakozhasson az adatok feldolgozása ellen a Vevő sajátos helyzetével kapcsolatos okokból - a RODO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján (azaz az Eladó által követett jogos érdekek alapján) a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen.
Jogai gyakorlása érdekében a Vevőnek az Általános Szerződési Feltételek 2. §-ában szereplő adatok felhasználásával kell kapcsolatba lépnie az Eladóval.
Ha a Vevő úgy véli, hogy adatainak feldolgozása jogellenesen történik, a Vevő panaszt nyújthat be a személyes adatok védelmére illetékes hatóságnál. Lengyelországban ez a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke.
11. § KIZÁRÓ NYILATKOZATOK
A Vevő által jogellenes tartalom szolgáltatása tilos.
Az Üzletben leadott minden egyes megrendelés külön megállapodásnak minősül, és az Általános Szerződési Feltételek külön elfogadását igényli. A szerződés a megrendelés teljesítésének idejére és céljára jön létre.
A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján kötött valamennyi szerződésre a lengyel jog az irányadó, a 4. pontban foglaltakra is figyelemmel.
A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a Fogyasztóval kötött szerződésekre vonatkozó lengyel jog megválasztása nem jelenti azt, hogy a Fogyasztó lemondana vagy korlátozná a Fogyasztóra alkalmazandó kötelező jogi rendelkezések szerinti jogait olyan helyzetekben, ahol nincs jogválasztás. Ez különösen azt jelenti, hogy ha az adott Fogyasztóra alkalmazandó nemzeti rendelkezések szélesebb körű védelmet biztosítanak, mint a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy a lengyel jog, akkor a szélesebb körű védelmet kell alkalmazni.
A jelen Szabályzat alapján kötött szerződéseket lengyel nyelven kell megkötni.
Az Üzleten keresztül kötött szerződéssel kapcsolatos, nem Elsőbbségi Vevőnek minősülő Vevővel való esetleges jogvita esetén az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság.


Az Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete

Az alábbiakban egy elállási nyilatkozatmintát talál, amelyet a Fogyasztó vagy a Kiváltságos Vevő használhat vagy nem használhat:

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT-MINTA
(ezt a nyomtatványt csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni, ha el kíván állni a szerződéstől)

MODERN COMPANY SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-mail cím: biuro@modernbhp.pl
- Én/mi(*) ..................................................................... ezúton tájékoztatom(*) az alábbi áruk(*) adásvételi szerződésétől/az alábbi szolgáltatás(*) nyújtásától való elállásomról:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- A szerződéskötés(*)/átvétel(*) időpontja

..............................................................................................................................................................................

- Fogyasztó(k)/Vállalkozó(k) neve:

..............................................................................................................................................................................

- A Fogyasztó(k)/Vállalkozó(k) címe:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Fogyasztó(k)/Vállalkozó(k) aláírása
(csak akkor, ha a nyomtatványt papír alapon küldik)

Dátum ............................................

(*) A megfelelőt törölni kell.

Számlafeltételek
a Modernbhp üzletben

TARTALOM
§ 1 Fogalommeghatározások
§ 2 Kapcsolatfelvétel a Szolgáltatóval
§ 3 Műszaki követelmények
§ 4 Számla
§ 5 Panaszok
6. § Visszavonási jog
§ 7 Személyes adatok
§ 8 Az Általános Szerződési Feltételek vagy a Számla módosítása
9. § Záró rendelkezések

§ 1 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Fogyasztó - az az Ügyfél, aki természetes személy, és aki a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján számla nyújtására vonatkozó szerződést kötött, vagy ilyen szerződés megkötésére irányuló tevékenységet végez, anélkül, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységével közvetlen kapcsolatban állna.
Fiók - a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett, a Szolgáltató által a Vásárló részére elektronikus úton ingyenesen biztosított digitális szolgáltatás, amelyen keresztül a Vásárló az Üzletben további funkciókat vehet igénybe.
Privilegizált Vállalkozó - a Szolgáltatás igénybevevője, aki az Általános Szerződési Feltételek szerinti Számlára vonatkozó, a gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, de számára nem szakmai jellegű szerződést kötő (vagy a szerződés megkötésére irányuló lépéseket tesz) természetes személy.
Általános Szerződési Feltételek - a Számlára vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételek.
Shop - a Szolgáltató által üzemeltetett Modernbhp webáruház a https://modernbhp.pl oldalon.
Ügyfél - minden olyan jogalany, aki a Fiókra vonatkozóan szerződést kötött, vagy lépéseket tesz ilyen szerződés megkötésére.
Jogosult Ügyfél - az az Ügyfél, aki Fogyasztó vagy Jogosult Vállalkozó.
Szolgáltató - MODERN COMPANY SP. Z O.O., székhelye: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, a REGON SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON sz. 52647694200000, törzstőke 20000,00 zł, bejegyezve az Országos Bírósági nyilvántartásba - Vállalkozók nyilvántartása.
Fogyasztói jogokról szóló törvény - 2014. május 30-i lengyel törvény a fogyasztói jogokról.
2. § KAPCSOLATFELVÉTEL A SZOLGÁLTATÓVAL
Postacím: Goździkowa utca 35, 59-220 Legnica.
E-mail cím: biuro@modernbhp.pl
Telefon: +48 76 817 60 01
Az Ügyfél által kezdeményezett telefonhívás vagy adatátvitel költségei az Ügyfél által igénybe vett távközlési szolgáltató vagy internetszolgáltató alaptarifáján alapulnak. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetközi hívás vagy nemzetközi adatátvitel költsége - az Ügyfél által igénybe vett távközlési szolgáltató vagy internetszolgáltató által elfogadott díjszabástól függően - magasabb lehet, mint a belföldi hívás vagy adatátvitel költsége.
§ 3 MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
A Számla megfelelő működéséhez és létrehozásához a következőkre van szükség:
egy aktív e-mail fiók,
internet-hozzáféréssel rendelkező eszköz,
JavaScriptet és sütiket támogató webböngésző.
4. § FELSZÁLLÁS
A Fiók létrehozása teljesen önkéntes és az Ügyfél akaratától függ.
A Fiók további lehetőségeket biztosít a Vevő számára, mint például: a Vevő által az Üzletben leadott megrendelések előzményeinek megtekintése, a megrendelés státuszának ellenőrzése vagy a Vevő adatainak szerkesztése.
A Fiók létrehozásához egy erre vonatkozó űrlapot kell kitölteni a Shopban.
A Fiók létrehozásának pillanatában határozatlan időre szóló szerződés jön létre az Ügyfél és a Szolgáltató között a Fiók fenntartására a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szabályok szerint.
A Szolgáltató a Számla fenntartására vonatkozó szerződés megkötését követően haladéktalanul megkezdi a Számla fenntartására vonatkozó szolgáltatás nyújtását az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek szerint.
Az Ügyfél a Számla fenntartásáról bármikor költségmentesen lemondhat.
A Számla törlése a Számla fenntartására vonatkozó szerződés megszűnését eredményezi. Ahhoz, hogy a Szolgáltató a Fiókot törölhesse, az Ügyfélnek a Fiókról való lemondását a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek 2. §-ában megadott e-mail címére kell elküldenie, ami a Fiók azonnali törlését és a Fiókszerződés megszűnését eredményezi.
5. § PANASZOK
I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Szolgáltató kéri, hogy a Számlával kapcsolatos panaszokat az Általános Szerződési Feltételek 2. §-ában megadott postai vagy elektronikus címre küldjék.
A Szolgáltató a panaszra a panasz beérkezésétől számított 14 napon belül válaszol.
II KIVÁLTSÁGOS CÍMZETTEK
A Szolgáltató a Privilegizált Ügyféllel szemben a szerződésszerű teljesítésért az általánosan alkalmazandó jogszabályok, így különösen a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései szerint felel.
A Számlaszerződés Szolgáltató általi nem megfelelő teljesítése esetén a Privilegizált Ügyfélnek lehetősége van a fogyasztói jogokról szóló törvény 5b. §-ában szabályozott jogok gyakorlására.
Ha a Szolgáltató a digitális szolgáltatás nyújtását elmulasztotta, a Jogosult Ügyfél felszólíthatja a Szolgáltatót a digitális szolgáltatás nyújtására. Ha a Szolgáltató ennek ellenére a digitális szolgáltatást haladéktalanul vagy a Szolgáltató és a Jogosult Ügyfél között kifejezetten egyeztetett póthatáridőn belül nem teljesíti, a Jogosult Ügyfél elállhat a Számlaszerződés megkötésétől.
A Jogosult Ügyfél a digitális szolgáltatás nyújtásának igénylése nélkül is elállhat a Számlaszerződéstől, ha:
a Szolgáltató nyilatkozatából vagy körülményeiből egyértelműen kitűnik, hogy a digitális szolgáltatást nem fogja teljesíteni, vagy
a Jogosult Ügyfél és a Szolgáltató megállapodtak, vagy a Számlaszerződés körülményeiből egyértelműen kitűnik, hogy a digitális szolgáltatás teljesítésének meghatározott időpontja a Jogosult Ügyfél számára lényeges jelentőséggel bírt, és a Szolgáltató a digitális szolgáltatást ezen időpontban nem teljesítette.
A Szolgáltató felel a folyamatosan teljesített digitális szolgáltatás Számlaszerződésnek való meg nem feleléséért, amely abban az időpontban következett be vagy vált nyilvánvalóvá, amikor a jelen szerződés szerint a szolgáltatást teljesíteni kellett volna.
Ha a digitális szolgáltatás nem felel meg a Számlaszerződésnek, az Elsőbbségi Ügyfél kérheti annak a jelen szerződésnek való megfeleltetését.
Ha a digitális szolgáltatás nem felel meg a Számlaszerződésnek, a Jogosult Ügyfél köteles a Szolgáltatóval ésszerű mértékben és a legkevésbé megterhelő technikai eszközökkel együttműködni annak megállapítása érdekében, hogy a digitális szolgáltatásnak a Számlaszerződésnek való meg nem felelése a Jogosult Ügyfél digitális környezetének sajátosságaiból adódik-e időben.
Továbbá, ha a digitális szolgáltatás nem felel meg a Számlaszerződésnek, a Jogosult Ügyfél elállási nyilatkozatot tehet az adott szerződéstől, amikor:
a digitális szolgáltatás Számlaszerződésnek való megfeleltetése lehetetlen vagy a fogyasztóvédelmi törvény 43m. § (2) és (3) bekezdése szerinti túlzott költségekkel jár;
a Szolgáltató nem hozta összhangba a digitális szolgáltatást a Számlaszerződéssel a Szolgáltatónak a szerződéssel való meg nem feleléséről az elsőbbségi ügyfél általi tájékoztatásától számított ésszerű időn belül, és az elsőbbségi ügyfél számára indokolatlan kellemetlenségek nélkül, figyelembe véve az adott digitális szolgáltatás jellegét és célját, amelyre azt igénybe veszik;
a digitális szolgáltatás számlaszerződésnek való meg nem felelése annak ellenére is fennáll, hogy a Szolgáltató megkísérelte a digitális szolgáltatás szerződésnek való megfelelését;
a digitális szolgáltatásnak a Számlaszerződésnek való meg nem felelése olyan mértékű, amely indokolja a Számlaszerződés felmondását anélkül, hogy előzetesen a fogyasztóvédelmi törvény 43m. cikkében meghatározott jogorvoslati lehetőséggel élnének (azaz kérnék a digitális szolgáltatás szerződésnek való megfeleltetését);
a Szolgáltató nyilatkozatából vagy a körülményekből egyértelműen kitűnik, hogy a Szolgáltató a digitális szolgáltatást nem hozza összhangba a Számlaszerződéssel ésszerű időn belül vagy az Elsőbbségi Ügyfél számára indokolatlan kellemetlenségek nélkül.
III PEREN KÍVÜLI PANASZ- ÉS JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót a peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárás igénybevételének lehetőségéről. Az ezen eljárásokhoz való hozzáférés szabályai a bíróságon kívüli vitarendezésre jogosult szervezetek irodáiban vagy weboldalain elérhetők. A fogyasztó többek között igénybe veheti:
az Európai Fogyasztói Központok Hálózatához tartozó illetékes Európai Fogyasztói Központ segítségét. A központok tájékoztatást nyújtanak a fogyasztói jogokról, és segítenek a határokon átnyúló vásárlások esetén felmerülő viták rendezésében. Az Európai Fogyasztói Központok segítségnyújtása általában ingyenes. Az Ön országa szerint illetékes fogyasztói központok listáját a következő címen találja: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
az Európai Bizottság által biztosított online vitarendezési (ODR) platform, amely a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ezen kívül a Lengyel Köztársaságban a következő támogatási formák állnak rendelkezésre:
a helyileg illetékes Vajdasági Kereskedelmi Felügyelet által végzett közvetítés, amelyhez közvetítés iránti kérelmet kell benyújtani. Az eljárás általában ingyenes. A felügyelőségek listája itt található: >https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
a Vajdasági Kereskedelmi Felügyelet mellett működő, helyileg illetékes állandó fogyasztói döntőbíróság segítsége, amelyhez az ügynek a döntőbíróság előtti elbírálása iránti kérelmet kell benyújtani. Az eljárás általában ingyenes. A bíróságok listája a következő címen érhető el: >https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Az előző rendelkezés tájékoztató jellegű, és nem jelent kötelezettséget a Szolgáltató részéről a peren kívüli vitarendezés igénybevételére.
A panaszok és igények bíróságon kívüli rendezésének igénybevétele mind a Szolgáltató, mind a Fogyasztó számára önkéntes.
A Fogyasztó emellett igénybe veheti az önkormányzati vagy járási fogyasztóvédelmi ombudsman ingyenes segítségét.
6. § ELÁLLÁSI JOG
A Jogosult Fogyasztó jogosult a Szolgáltatóval kötött Számlaszerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállni.
A Számlaszerződéssel kapcsolatos elállási határidő a szerződés megkötésétől számított 14 nap elteltével jár le.
Ahhoz, hogy a Jogosult Ügyfél elállási jogát gyakorolhassa, az Általános Szerződési Feltételek 2. §-ában megadott adatok felhasználásával, egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton küldött levélben vagy e-mailben) kell tájékoztatnia a Szolgáltatót az elállási szándékáról.
A kiváltságos Ügyfél használhatja az Általános Szerződési Feltételek végén található elállási nyilatkozatmintát, de ez nem kötelező.
Az elállási határidő betartásához elegendő, ha a Kiemelt Ügyfél az elállási jogának gyakorlásáról szóló tájékoztatást az elállási határidő lejárta előtt megküldi.
§ 7 SZEMÉLYES ADATOK
A Szolgáltató az Ügyfél által a Számlaszerződés megkötésével összefüggésben megadott személyes adatok kezelője. A személyes adatok Szolgáltató általi kezelésére vonatkozó részletes információkat - beleértve az adatkezelés egyéb céljait és indokait, valamint az adatok címzettjeit - az Európai Parlament és a Tanács (EU) általános adatvédelmi rendeletében foglalt átláthatóság elve miatt - "RODO" - az Üzletben elérhető adatvédelmi szabályzat tartalmazza.
Az Ügyfél adatainak feldolgozásának célja a Számla működtetése. A személyes adatok feldolgozásának alapja ebben az esetben a Számla nyújtására vonatkozó szerződés vagy az Ügyfél kérésére az ilyen szerződés megkötésére irányuló intézkedések (az adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja), valamint a Szolgáltató jogos érdeke, amely az esetleges követelések megállapítása, kivizsgálása vagy védelme céljából történő adatkezelésben áll (az adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).
Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, ugyanakkor szükséges a Számlaszerződés megkötéséhez és az abban foglalt szolgáltatások nyújtásához. Az adatszolgáltatás elmulasztása azt jelenti, hogy a Számlaszerződés nem köthető meg, a Szolgáltató nem tudja nyújtani az abban foglalt szolgáltatásokat.
Az Ügyfél adatainak kezelése addig történik, amíg:
a Számlaszerződés hatályát veszti;
az Ügyfél vagy a Szolgáltató számára a Számlával kapcsolatos követelések érvényesítésének lehetősége megszűnik;
az Ügyfél személyes adatainak kezelése elleni tiltakozását elfogadják - ha az adatkezelés a Szolgáltató jogos érdekén alapul.
- az adott esetben alkalmazandó módon.
Az Ügyfél jogosult kérni:
hozzáférést a személyes adataihoz,
helyesbítés,
törlésre,
a feldolgozás korlátozása,
az adatok más adatkezelőnek történő továbbítása
valamint a következőkhöz való jog:
bármikor tiltakozni az adatkezelés ellen a Szolgáltatás igénybevevőjének különleges helyzetével kapcsolatos okokból - a RODO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján (azaz a Szolgáltató által követett jogos érdekek alapján) a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen.
Jogai gyakorlása érdekében az Ügyfélnek kapcsolatba kell lépnie a Szolgáltatóval.
Ha az Ügyfél úgy véli, hogy adatainak feldolgozása jogellenes, panaszt tehet a személyes adatok védelmére illetékes hatóságnál. Lengyelországban ez a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke.
8. § A SZABÁLYOK VAGY A SZÁMLA MÓDOSÍTÁSA
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot csak fontos okokból módosítsa. Fontos ok alatt a Szabályzat módosításának szükségességét kell érteni, amelyet a következők okoznak:
a Számla funkcionalitásában bekövetkezett változás, amely a Felhasználási feltételek módosítását igényli, vagy
a Szolgáltató által a számla nyújtására vonatkozó szerződés teljesítését érintő jogszabályváltozás, vagy a szolgáltatásoknak a felhatalmazott hatóságok ajánlásaihoz, iránymutatásaihoz, utasításaihoz vagy tilalmaihoz, rendelkezéseihez, előírásaihoz, értelmezéseihez vagy határozataihoz való igazítása, vagy
a Szolgáltató elérhetőségi vagy azonosító adatainak megváltozása.
Az Általános Szerződési Feltételek tervezett módosításáról a módosítás hatálybalépése előtt legalább 7 nappal tájékoztatást küldünk az Ügyfél Számlához rendelt e-mail címére.
Amennyiben a Szolgáltatás Igénybevevője a tervezett módosítások hatályba lépéséig nem tiltakozik azok ellen, úgy azokat elfogadottnak kell tekinteni, ami nem képezi akadályát a szerződés jövőbeni felmondásának.
Abban az esetben, ha az Igénybevevő nem fogadja el a tervezett módosításokat, az Igénybevevőnek a Szolgáltatónak az Általános Szerződési Feltételek 2. §-ában meghatározott e-mail címére kell értesítést küldenie, amely a tervezett módosítások hatályba lépésével egyidejűleg a Számla üzemeltetésére vonatkozó szerződés felmondását eredményezi.
A Szolgáltató az 1. bekezdés b) pontjában megjelölt okból vagy a Számla funkcionalitásának megváltozása miatt a Számla szerződésszerűségének fenntartásához nem szükséges módosításokat is elvégezhet a Számlán. Az előző mondatban említett változtatás végrehajtása nem jár semmilyen költséggel az Elsőbbségi Ügyfél részéről. A (2)-(4) bekezdések rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
Amennyiben az (5) bekezdésben említett változás lényegesen és hátrányosan érinti a Privilegizált Ügyfél Számlához való hozzáférését vagy a Számla használatát, a Szolgáltató a Privilegizált Ügyfél e-mail címére jó előre, tartós adathordozón tájékoztatást küld a változás jellegéről és időzítéséről, valamint a Privilegizált Ügyfélnek a változással kapcsolatos jogairól.
9. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szolgáltatás Igénybevevője által jogellenes tartalom szolgáltatása tilos.
A Számla fenntartására vonatkozó szerződés lengyel nyelven kerül megkötésre.
A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megkötött szerződésre a lengyel jog az irányadó, figyelemmel a 4. bekezdésre.
A lengyel jog választása a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a Fogyasztóval kötött megállapodásra nem mond le a Fogyasztónak a Fogyasztóra alkalmazandó kötelező jogi rendelkezésekből eredő jogairól, illetve nem korlátozza azokat a jogválasztás nélküli helyzetben. Ez különösen azt jelenti, hogy ha az adott Fogyasztóra alkalmazandó nemzeti rendelkezések a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy a lengyel jog által biztosított védelemnél szélesebb körű védelmet biztosítanak, akkor a szélesebb körű védelmet kell alkalmazni.
A Számlaszerződéssel kapcsolatos, nem kiemelt Ügyféllel kapcsolatos esetleges jogvita esetén a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság.
Az Általános Szerződési Feltételek 1. függeléke
Az alábbiakban egy elállási nyilatkozatminta található, amelyet a Fogyasztó vagy a Kiemelt Üzletfél használhat vagy nem használhat:

ELÁLLÁSI FORMANYOMTATVÁNYMINTA
(ezt a nyomtatványt csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni, ha el kíván állni a szerződéstől)

MODERN CÉG SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-mail cím: biuro@modernbhp.pl
- Én/mi(*) ..................................................................... ezúton tájékoztatom(*) a következő szolgáltatás(*) nyújtására / digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való elállásomról(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- A szerződés megkötésének időpontja(*)

..............................................................................................................................................................................

- A kiváltságos fogyasztó(k)/vállalkozó(k) neve:

..............................................................................................................................................................................

- A Fogyasztó(k)/kedvezményezett vállalkozó(k) címe:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Fogyasztó(k)/Vállalkozó(k) aláírása
(csak akkor, ha a nyomtatványt papír alapon küldik)

Dátum ............................................

(*) A megfelelőt törölni kell.

 

 


Hírlevél-szabályzat
a Modernbhp üzletben

TARTALOM
§ 1 Fogalommeghatározások
§ 2 Kapcsolatfelvétel a Szolgáltatóval
§ 3 Műszaki követelmények
§ 4 Szerződés
§ 5 Panaszok
6. § A szerződéstől való elállás joga
§ 7 Személyes adatok
8. § Az Általános Szerződési Feltételek vagy a Hírlevél módosítása
9. § Záró rendelkezések
§ 1 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Fogyasztó - olyan természetes személy Ügyfél, aki a Szerződést megkötötte, vagy lépéseket tesz a Szerződés megkötésére anélkül, hogy kereskedelmi vagy szakmai tevékenységével közvetlen kapcsolatban állna.
Hírlevél - a Szolgáltató által a Szerződés alapján a Vásárló részére ingyenesen biztosított, a Szolgáltató által a Szerződés alapján a Vásárlónak küldött, a fogyasztói jogokról szóló törvény értelmében digitális tartalomnak minősülő, az Áruházzal kapcsolatos üzenetek, ideértve az Áruházban található ajánlatokról, akciókról és hírekről szóló információkat.
Kedvezményezett Vállalkozó - a Szerződést megkötő (vagy a Szerződés megkötése érdekében lépéseket tevő) természetes személy Ügyfél, aki számára a Szerződés megkötése közvetlenül a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódik, de nem szakmai jellegű.
Általános Szerződési Feltételek - a jelen Általános Szerződési Feltételek.
Shop - a Szolgáltató által a https://modernbhp.pl címen üzemeltetett Modernbhp webáruház.
Szerződés - a Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződés.
Ügyfél - bármely jogalany, aki a Szerződést megkötötte, vagy lépéseket tesz a Szerződés megkötése érdekében.
Kiemelt Ügyfél - olyan Ügyfél, aki Fogyasztó vagy Kiemelt Vállalkozó.
Szolgáltató - a MODERN COMPANY SP. Z O.O., székhelye: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, a REGON SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON sz. 52647694200000, törzstőke 20000,00 zł, bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartásba - Vállalkozói Nyilvántartásba.
Fogyasztói jogokról szóló törvény - 2014. május 30-i lengyel törvény a fogyasztói jogokról.
2. § KAPCSOLATFELVÉTEL A SZOLGÁLTATÓVAL
Postacím: Goździkowa utca 35, 59-220 Legnica.
E-mail cím: biuro@modernbhp.pl
Telefon: +48 76 817 60 01
Az Ügyfél által kezdeményezett telefonhívás vagy adatátvitel költségei az Ügyfél által igénybe vett távközlési szolgáltató vagy internetszolgáltató alaptarifáján alapulnak. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetközi hívás vagy nemzetközi adatátvitel költsége - az Ügyfél által igénybe vett távközlési szolgáltató vagy internetszolgáltató által elfogadott díjszabástól függően - magasabb lehet, mint a belföldi hívás vagy adatátvitel költsége.
§ 3 MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
Az Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó digitális tartalom használatához szükséges:
aktív e-mail fiók;
internet-hozzáféréssel rendelkező eszköz;
olyan webböngésző, amely támogatja a JavaScriptet és a cookie-kat.
4. § MEGÁLLAPODÁS
Az Ügyfél önkéntesen feliratkozhat a hírlevélre.
A Hírlevél kézhezvételéhez szükséges a Megállapodás megkötése.
A Megállapodás alapján küldött e-maileket a Megrendelő által a Megállapodás megkötésekor megadott e-mail címre irányítjuk.
A Megállapodás megkötéséhez az Ügyfél először megadja az Áruházban erre kijelölt helyen azt az e-mail címét, amelyre a Megállapodás alapján küldött üzeneteket szeretné megkapni. A Hírlevélre történő feliratkozással a Szerződés határozatlan időre jön létre, és a Szolgáltató megkezdi a Megrendelő részére történő szolgáltatását - az 5. pontban foglaltakra figyelemmel.
A Szerződés megfelelő teljesítése érdekében az Ügyfél köteles megadni a helyes e-mail címét.
A Hírlevél kézbesítésére akkor kerül sor, amint a Szolgáltató az Ügyfélnek szánt üzeneteket létrehozta.
A Hírlevél keretében küldött üzenetek tartalmazzák a leiratkozás lehetőségéről szóló tájékoztatást, valamint a leiratkozásra mutató linket.
Az Ügyfél a Hírlevélről bármikor, indoklás és költségek nélkül leiratkozhat az előző rendelkezésben említett lehetőséggel, vagy a Szolgáltatónak az ÁSZF 2. §-ban megadott e-mail címére küldött üzenettel.
A Hírlevélről való leiratkozás linkjének használata vagy a Hírlevélről való leiratkozást kérő üzenet elküldése az Ügyfél részéről a Szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezi.
5. § PANASZOK
I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Szolgáltató kéri, hogy az Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó digitális tartalommal kapcsolatos panaszokat az Általános Szerződési Feltételek 2. §-ában megjelölt postai vagy elektronikus címre küldjék.
A Szolgáltató a panaszra a panasz beérkezésétől számított 14 napon belül válaszol.
II KIVÁLTSÁGOS CÍMZETTEK
A Szolgáltató a Privilegizált Megrendelővel szemben az általánosan alkalmazandó jogszabályok, így különösen a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései szerint felel a szerződésszerű teljesítésért.
A Szerződés Szolgáltató általi nem megfelelő teljesítése esetén a Kiemelt Ügyfélnek lehetősége van a fogyasztóvédelmi törvény 5b. fejezetében szabályozott jogai gyakorlására.
Amennyiben a Szolgáltató a Szerződés tárgyát képező digitális tartalmat nem szállította le, a Jogosult Ügyfél felszólíthatja a Szolgáltatót annak leszállítására. Ha a Szolgáltató ennek ellenére sem szállítja le a Szerződés tárgyát képező digitális tartalmat haladéktalanul vagy a Jogosult Ügyfél és a Szolgáltató között kifejezetten egyeztetett póthatáridőn belül, a Jogosult Ügyfél elállhat a Szerződéstől.
A Jogosult Ügyfél a Szerződés hatálya alá tartozó digitális tartalom lehívása nélkül elállhat a Szerződéstől, ha:
a Szolgáltató nyilatkozatából vagy körülményeiből egyértelműen kitűnik, hogy a Szerződés tárgyát képező digitális tartalmat nem fogja leszállítani, vagy
a Kiemelt Ügyfél és a Szolgáltató megállapodtak, vagy a Szerződés körülményeiből egyértelműen kiderül, hogy a Szerződés tárgyát képező digitális tartalom leszállításának meghatározott határideje a Kiemelt Ügyfél számára jelentős jelentőséggel bírt, és a Szolgáltató nem szállította azt határidőre.
A Szolgáltató felel a Hírlevél Szerződésnek való meg nem feleléséért, amely a Hírlevél folyamatos kézbesítése miatt akkor következett be vagy vált nyilvánvalóvá, amikor azt a jelen Szerződés szerint kézbesíteni kellett volna.
Amennyiben az ÁSZF hatálya alá tartozó digitális tartalom nem felel meg a Szerződésnek, az Elsőbbségi Ügyfél kérheti annak a Szerződésnek való megfeleltetését.
Ha az ÁSZF hatálya alá tartozó digitális tartalom nem felel meg a Szerződésnek, a Jogosult Ügyfél köteles a Szolgáltatóval ésszerű mértékben és a legkevésbé megterhelő technikai eszközökkel együttműködni annak megállapítása érdekében, hogy a Szerződésnek való meg nem felelés időben megállapítható-e a Jogosult Ügyfél digitális környezetének sajátosságaiból adódóan.
Továbbá, ha az Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó digitális tartalom nem felel meg a Megállapodásnak, a Jogosult Ügyfél a Megállapodástól való elállási nyilatkozatot nyújthat be, amikor:
az ilyen digitális tartalom Szerződésnek való megfeleltetése lehetetlen vagy a fogyasztóvédelmi törvény 43m. § (2) és (3) bekezdése értelmében túlzott költségekkel jár;
a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó digitális tartalmat nem hozta összhangba a Szerződéssel az attól az időponttól számított ésszerű időn belül, amikor az Elsőbbségi Ügyfél a Szolgáltatót tájékoztatta a Szerződésnek való megfelelés hiányáról, és az Elsőbbségi Ügyfél számára nem okozott indokolatlan kellemetlenséget, figyelembe véve annak jellegét és felhasználási célját;
az Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó digitális tartalom Szerződésnek való meg nem felelése továbbra is fennáll, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte azt a Szerződésnek való megfeleltetést;
az Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó digitális tartalom szerződésnek való megfelelésének hiánya olyan mértékű, hogy az indokolja a szerződéstől való elállást anélkül, hogy előzetesen a fogyasztóvédelmi törvény 43m. cikkében meghatározott jogorvoslati lehetőséghez folyamodna (azaz a digitális tartalom szerződésnek való megfelelésre való felszólítás);
a Szolgáltató nyilatkozatából vagy körülményeiből egyértelműen kitűnik, hogy nem fogja az Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó digitális tartalmat ésszerű időn belül vagy az Elsőbbségi Ügyfél számára indokolatlan kellemetlenségek nélkül összhangba hozni a Szerződéssel.
III PEREN KÍVÜLI PANASZ- ÉS JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót a panaszok kezelésére és a követelések érvényesítésére szolgáló peren kívüli eljárások igénybevételének lehetőségéről. Az ezen eljárásokhoz való hozzáférés szabályai a bíróságon kívüli vitarendezésre jogosult szervek irodáiban vagy honlapján elérhetőek. A fogyasztó többek között a következőket veheti igénybe:
az Európai Fogyasztói Központok Hálózatához tartozó illetékes Európai Fogyasztói Központ segítségét. A központok tájékoztatást nyújtanak a fogyasztói jogokról, és segítenek a határokon átnyúló vásárlások esetén felmerülő viták rendezésében. Az Európai Fogyasztói Központok segítségnyújtása általában ingyenes. Az Ön országa szerint illetékes fogyasztói központok listáját a következő címen találja: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
az Európai Bizottság által biztosított online vitarendezési (ODR) platform, amely a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ezen kívül a Lengyel Köztársaságban a következő támogatási formák állnak rendelkezésre:
a helyileg illetékes Vajdasági Kereskedelmi Felügyelet által végzett közvetítés, amelyhez közvetítés iránti kérelmet kell benyújtani. Az eljárás általában ingyenes. A felügyelőségek listája itt található: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
a Vajdasági Kereskedelmi Felügyelet mellett működő, helyileg illetékes állandó fogyasztói döntőbíróság segítségével, amelyhez az ügynek a döntőbíróság előtti tárgyalására irányuló kérelmet kell benyújtani. Az eljárás általában ingyenes. A bíróságok listája a következő címen érhető el: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Az előző rendelkezés kizárólag tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Szolgáltató számára a peren kívüli vitarendezés igénybevételére vonatkozó kötelezettséget.
A panaszok és igények bíróságon kívüli rendezésének igénybevétele mind a Szolgáltató, mind a Fogyasztó számára önkéntes.
A Fogyasztó emellett igénybe veheti az önkormányzati vagy kerületi fogyasztóvédelmi ombudsman ingyenes segítségét.
6. § ELÁLLÁSI JOG
A Jogosult Fogyasztó jogosult a Szolgáltatóval kötött Szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállni.
Az elállási határidő a jelen Szerződés megkötésétől számított 14 nap elteltével jár le.
Ahhoz, hogy a Jogosult Ügyfél elállási jogát gyakorolhassa, a Szerződés elállására vonatkozó döntéséről a Szolgáltatót az ÁSZF 2. §-ában megadott adatok felhasználásával, egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton küldött levélben vagy e-mailben) kell tájékoztatnia.
A kiváltságos Ügyfél használhatja az Általános Szerződési Feltételek végén található elállási nyilatkozatmintát, de ez nem kötelező.
Az elállási határidő betartásához elegendő, ha a Kiemelt Ügyfél az elállási határidő lejárta előtt megküldi a Szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról szóló tájékoztatást.
§ 7 SZEMÉLYES ADATOK
Az Ügyfél által a Szerződéssel összefüggésben megadott személyes adatok kezelője a Szolgáltató. A személyes adatok Szolgáltató általi kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatást - beleértve az adatkezelés egyéb céljait és indokait, valamint az adatok címzettjeit is - az Európai Parlament és a Tanács (EU) általános adatvédelmi rendeletében - "RODO" - foglalt átláthatóság elve miatt az Üzletben elérhető adatvédelmi szabályzat tartalmazza.
Az Ügyfél adatainak feldolgozásának célja:
a Szerződés teljesítése; a személyes adatok feldolgozásának alapja ebben az esetben a Szerződés vagy a Szolgáltatás igénybevevőjének kérésére a Szerződés megkötése érdekében tett intézkedések (a RODO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja);
a Megállapodás alapján küldött üzenetek hatékonyságának elemzése a Szolgáltató üzleti tevékenységében a hatékony postázás általános elveinek megállapítása érdekében; a személyes adatok e célból történő feldolgozásának alapja a Szolgáltató jogos érdeke (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja);
a Szerződéssel kapcsolatos esetleges követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme; a személyes adatok e célból történő feldolgozásának alapja a Szolgáltató jogos érdeke (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
Az Ügyfél által megadott adatok megadása önkéntes, ugyanakkor szükséges a Szerződés megkötéséhez és az érintett digitális tartalom átadásához. Az adatszolgáltatás elmulasztása azt eredményezi, hogy a Szerződés nem jöhet létre, és a Szolgáltató nem szállíthatja le az érintett digitális tartalmat.
Az Ügyfél adatainak feldolgozása a következő időpontig történik:
a Szerződés hatályát veszti;
az Ügyfél vagy a Szolgáltató nem érvényesíthet a Megállapodással kapcsolatos követeléseket;
az Ügyfél személyes adatainak feldolgozásával szembeni tiltakozását elfogadják - ha a feldolgozás a Szolgáltató jogos érdekén alapult.
- az adott esetben alkalmazandó módon.
Az Ügyfél jogosult kérni:
a személyes adataihoz való hozzáférés,
helyesbítés,
törlésre,
a feldolgozás korlátozása,
az adatok más adatkezelőnek történő továbbítása
valamint a következőkhöz való jog:
bármikor tiltakozni az adatkezelés ellen a Szolgáltatás igénybevevőjének különleges helyzetével kapcsolatos okokból - a RODO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján (azaz a Szolgáltató által követett jogos érdekek alapján) a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen.
Jogai gyakorlása érdekében az Ügyfélnek kapcsolatba kell lépnie a Szolgáltatóval.
Ha az Ügyfél úgy véli, hogy adatainak feldolgozása jogellenes, panaszt tehet a személyes adatok védelmére illetékes hatóságnál. Lengyelországban ez a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke.
8. § A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VAGY A HÍRLEVÉL MÓDOSÍTÁSA
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket csak fontos okokból módosítsa. Fontos ok alatt azt kell érteni, ha a Felhasználási feltételek módosításának szükségessége a következők miatt áll fenn:
a Hírlevél funkciójának megváltozása, amely a Felhasználási feltételek módosítását teszi szükségessé, vagy
a Szerződés Szolgáltató általi teljesítését befolyásoló jogi rendelkezések változása vagy a szolgáltatások hozzáigazítása a felhatalmazott hatóságok ajánlásaihoz, iránymutatásaihoz, rendeleteihez vagy tilalmaihoz, ítéleteihez, rendelkezéseihez, értelmezéseihez vagy határozataihoz, vagy
a Szolgáltató elérhetőségi vagy azonosító adatainak megváltozása.
Az Általános Szerződési Feltételek tervezett módosításairól az Ügyfélnek a Szerződés megkötésekor megadott e-mail címére a módosítások hatályba lépése előtt legalább 7 nappal tájékoztatást küldünk.
Amennyiben a Szolgáltatás Igénybevevője a tervezett változásokkal szemben azok hatályba lépéséig nem emel kifogást, úgy tekintendő, hogy azokat elfogadta, ami nem képezi akadályát a Szerződés jövőbeni felmondásának.
Amennyiben az Igénybevevő nem fogadja el a tervezett módosításokat, úgy az Igénybevevőnek a Szolgáltatónak az ÁSZF 2. §-ban megadott e-mail címére kell értesítést küldenie, amely a Szerződés megszűnését eredményezi, amint a tervezett módosítások hatályba lépnek.
A Szolgáltató az 1. b) pontban megjelölt okból vagy a Hírlevél funkcionalitásában bekövetkezett változások miatt a Hírlevélben olyan változtatásokat is végezhet, amelyek nem szükségesek ahhoz, hogy az a Szerződésnek megfeleljen. Az előző mondatban említett változtatás bevezetése nem jár semmilyen költséggel az Elsőbbségi Ügyfél részéről. A 2-4. pontok rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
Amennyiben az előző rendelkezésben említett változás lényegesen és hátrányosan érinti a Jogosult Ügyfél Hírlevélhez való hozzáférését vagy annak használatát, a Szolgáltató a Jogosult Ügyfél e-mail címére előzetesen tartós adathordozón tájékoztatást küld a változás jellemzőiről és időpontjáról, valamint a Jogosult Ügyfelet a változással összefüggésben megillető jogokról.
9. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Jogosult Ügyfél által jogellenes tartalom szolgáltatása tilos.
A Szerződés lengyel nyelven kerül megkötésre.
A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megkötött Szerződésre a lengyel jog irányadó, figyelemmel a 4. bekezdésre.
A jelen ÁSZF alapján a Fogyasztóval kötött Szerződésre vonatkozó lengyel jog megválasztása nem mond le a Fogyasztónak a Fogyasztóra alkalmazandó jog kötelező rendelkezései szerinti jogairól, illetve nem korlátozza azokat a jogválasztás nélküli helyzetben. Ez különösen azt jelenti, hogy ha az adott Fogyasztóra alkalmazandó nemzeti rendelkezések a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy a lengyel jog által biztosított védelemnél szélesebb körű védelmet biztosítanak, akkor a szélesebb körű védelmet kell alkalmazni.
A Szerződéssel kapcsolatos, nem kiemelt Ügyfélnek minősülő Ügyféllel való esetleges jogvita esetén a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság az illetékes bíróság.
Az Általános Szerződési Feltételek 1. melléklete
Az alábbiakban egy elállási nyilatkozatminta található, amelyet a Fogyasztó vagy a Kiemelt Vállalkozó használhat vagy nem használhat:

ELÁLLÁSI FORMANYOMTATVÁNYMINTA
(ezt a nyomtatványt csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni, ha el kíván állni a szerződéstől)

MODERN CÉG SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-mail cím: biuro@modernbhp.pl
- Én/mi(*) ..................................................................... ezúton tájékoztatom(*) a következő szolgáltatás(*) nyújtására / digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való elállásomról(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- A szerződés megkötésének időpontja(*)

..............................................................................................................................................................................

- A kiváltságos fogyasztó(k)/vállalkozó(k) neve:

..............................................................................................................................................................................

- A Fogyasztó(k)/kedvezményezett vállalkozó(k) címe:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Fogyasztó(k)/Vállalkozó(k) aláírása
(csak akkor, ha a nyomtatványt papír alapon küldik)

Dátum ............................................

(*) A megfelelőt törölni kell.

fel
Shop is in view mode
Teljes oldalas verzió megjelenítése
Sklep internetowy Shoper Premium